BOEKEN verschenen

LEVEN MET HIV - Het stigma is dodelijker dan het virus
Bea Van Der Gucht
ISBN 978-90-6416-467-5

vernietiging en herstel13,5x21 cm - softcover - 237 pagina’s - € 22,50

Meer dan veertig jaar geleden werd de wereld opgeschrikt door de eerste gevallen van aids. Al heel snel bleek het om een wereldwijde epidemie te gaan die verantwoordelijk is voor meer dan veertig miljoen doden. De beginjaren werden gekenmerkt door onzekerheid en paniek. Pas in 1996 kwamen de eerste efficiënte therapieën op de markt. Het virus kan nu volledig onderdrukt worden zodat het niet meer seksueel overdraagbaar is. Genezing is nog niet mogelijk, maar mensen met hiv kunnen veilig kinderen krijgen, een normaal leven leiden en ze hebben een levensverwachting vergelijkbaar met die van de algemene bevolking.

Wie vandaag met hiv toegang heeft tot medicatie, lijdt niet zozeer onder een gezondheidsprobleem maar eerder onder het hardnekkige stigma dat nog steeds aan hiv kleeft. Mensen met hiv lopen veel risico op afwijzing en discriminatie. Ze gaan daardoor gebukt onder een levenslang geheim, dat ze soms zelfs niet durven delen met de mensen die hen het meest nabij zijn.

Dit boek brengt deze problematiek onder de aandacht en belicht het verleden en heden van hiv vanuit verschillende hoeken. De auteur interviewde allerlei deskundigen, maar vooral laat ze de mensen aan het woord waarom het in de eerste plaats gaat. In moedige getuigenissen vertellen zij hun verhaal: wat ze doorgemaakt hebben en nog doormaken, hoe ze naar zichzelf en het virus kijken en hoe zij dagelijks leven met hiv.

De kikker die zich niet laat kokenEEN BRUG VAN FLUWEEL - Een weg naar god-loos bidden
Meindert Boersma
ISBN 978-90-6416-464-4

De kikker die zich niet laat koken13,5x21 cm - softcover - 126 pagina’s - € 17,50

Een brug van fluweel gaat over bidden zonder god. De titel is ontleend aan het gedicht Over het gebed van Czeslaw Milosz. Wie zonder god bidt, bouwt als het ware een brug van fluweel en stelt zich open voor de oneindigheid, de tweede ruimte. En die oneindigheid stelt zich op zijn beurt open voor degene die bidt.

Bidden zonder god. Kan dat wel en wat bedoelen we daarmee? Is het niet goddeloos, onmogelijk? Het lijkt dat die gedachte wel erg kort door de bocht is en in tegendeel juist zeer inspirerend kan zijn.

In het boekje komt een aantal stromingen voorbij die ten grondslag liggen aan wat op die manier bidden kan zijn. Het wordt toegelicht aan de hand van teksten van mensen als Einstein, Spinoza, Sölle en anderen. Een dertigtal voorbeelden van god-loze gebeden laat zien hoe bidden ook zo mogelijk kan zijn.

Een Brug van fluweel is een heel persoonlijke kennismaking met deze vorm van bidden, die het moderne, meer seculiere levensgevoel honoreert. Het is een zoektocht, uitdagend en uitnodigend, voor wie tegen de grenzen van zijn of haar bid-geloof oploopt.

 

De wereld van verdoken slavernijVAN MARSUM NAAR TAIZÉ
Hans en Myranda Luyten
ISBN 978-90-6416-456-9

een wereld van verdoken maatschappij14x21 cm (oblong) - hardcover - ± 150 pagina’s - € 19,50 - verschijnt februari 2024

In Nederland (Deventer, Oldenzaal, Maastricht) en België (Tongeren, Luik, Echternach) vindt men vooral langs de Oostgrens indrukwekkende Romaanse kerken. Maar men lijkt wel eens te vergeten dat in die streken ook kleine kerken zijn, vaak nog in oorspronkelijke (min of meer gerestaureerde) staat, vaak ook eenzaam gelegen, ver van dorpen en steden. In feite geldt dat ook voor Frankrijk, waar de Romaanse kerkenbouw in al zijn verscheidenheid echter aanzienlijk meer aanwezig is.
Voor dit boekje is een tocht uitgezet van Marsum in de provincie Groningen via Lemiers in Zuid-Limburg naar Vieuxville en Limet in Waals België en vervolgens naar Bourgondië met onder meer een bezoek aan Vézelay, Jaugenay, Berzé-la-Ville, Saint-Vérand en als laatste Taizé.
Het zijn alle kleine kerken, niet zelden nog in gebruik door een geloofsgemeenschap, een enkele keer met een eigentijds kleurig interieur, soms leeg, verlaten, buiten gebruik. Maar bijna altijd worden ze zorgvuldig onderhouden, zijn er vrouwen en mannen die het authentieke, fraaie bouwwerk koesteren. Vooral foto’s in dit boek, steeds met een korte toelichting en een enkele impressie.

Fotografie: Hans en Myranda Luyten. Tekst: Hans Bodewes, Denis Hendrikx, Hans Luyten, Hein Stufkens, Catharina Visser.

Het 14 e deeltje in de reeks ‘Tijdloze aanwezigheid’.

weten met het hartHOE DIEP IS DE BRON / HET VREEMDE VAN LEVEN EN STERVEN / LEIDING IN JE LEVEN
Catharina Visser
ISBN 978-90-6416-417-0

weten met het hart 13,5x21 cm - softcover - 152 pagina’s - 2 e druk - € 17,50

Hoe diep is de bron? ‘Er is een stem die roept vanuit een onpeilbare diepte’. Deze uitspraak van Thomas Merton inspireerde de schrijfster tot het zoeken naar die diepte, die bron, beeld voor de essentie van het bestaan. Profeten en wijzen van alle tijden hoorden die roep en stelden hun diepste wezen open voor het bestaan ervan, die in feite een oproep is om te leven vanuit de goddelijke liefde. In de stille aandacht van de beschouwing kan zich de weg naar de bron ontvouwen.

In Het vreemde van leven en sterven zoekt Catharina Visser langs de rode draden van lichaam en geest naar de zin van ons korte menselijke bestaan. Eckhart zegt: ‘Wanneer je afstand weet te nemen van alle vergankelijkheid ken je de onsterfelijkheid’. Naarmate wij de eisen van ons ego als ballast achter ons laten, begint er een nieuwe ontvankelijkheid voor een leven dat open is naar de eenheid van het Al.

Leiding in je leven. De vraag naar leiding is een oervraag die te maken heeft met de oorsprong en voleinding van het bestaan. Door de geschiedenis heen zocht de mens antwoorden op zijn roep om richting. Maar als je geen been meer hebt om op te staan, of als het in de wereld van kwaad tot erger gaat, hoe moet je dan verder? Je loopt stuk in chaos; en als je hebt vertrouwd op iemand die je leidt, komt dat vertrouwen op de tocht te staan.

Catharina Visser (1932-2015) was schrijfster en lid van de groep DABAR.

Romaans erfgoed in de Auvergne

DAT HET NOOIT WENT - Bespiegelingen over het kwaad
Meindert Boersma
ISBN 978-90-06416-461-3

Romaans erfgoed in de Auvergne13,5x21 cm - softcover - 62 pagina’s - € 17,50 - verschijnt begin november 2022

Het kwaad is onvermijdelijk en onomkeerbaar. Is meer ook dan alleen een innerlijk proces. Maar wat moet je als je persoonlijk wordt getroffen door het kwaad en zelfs stoïcijnse handreikingen niet meer helpen? Als humor en relativering het laten afweten. En een ‘hogere macht’ ook afwezig is? Wat moet iemand dan die als enige het bombardement op zijn woonplaats overleeft? Of de vrouw die het ongewilde kind van de vijand moet dragen en baren? Of de aarde die ten onder gaat door de hoogmoed van de mens? En ik, die machteloos moet toezien, de onmacht weliswaar ingaat. Maar toch … ‘De beul verstaat geen Arabisch, hij gelooft niet in God noch de mens’, schrijft een slachtoffer van de Syrische goelag. Hoe kan ik dan die observerende wanhoop ooit verstaan?.

Toch zullen we moeten leren leven met de vele verschijningen van het kwaad. Elk slachtoffer is altijd één te veel! Wat we dan zelf doen als het ons treft, wie zal het zeggen. Zal ik opstaan en schitteren, zelfs als ik sterven moet? Ik weet het niet, maar vooralsnog blijf ik geloven in de goedheid van de mens - ondanks alles. En dat het Goede in mij zal ontwaken.

Meindert Boersma [Groningen, 1945] zoekt in dit essay naar verschillende benaderingen van het kwaad. Hij onderscheidt daarin verticale en horizontale visies en probeert die met elkaar te verbinden. Zo ontstaat er een heel persoonlijke kennismaking met bekende en minder bekende god-zoekers, - twijfelaars en -ontkenners. Uiteindelijk nodigt het kwaad vooral uit tot een ontmoeting met jezelf.

GEDICHTEN OP LEVEN EN DOOD
Hein Stufkens
ISBN 978-90-6416-442-2

gedichten op leven en dood13,5x21 cm - softcover - 58 pagina’s - € 14,50

Aan de hand van een aantal van zijn gedichten reflecteert filosoof, leraar, auteur en dichter Hein Stufkens (1947) over de dood en het leven. Zo ontstond dit boekje: een unieke combinatie van universele wijsheid en persoonlijke ervaringen. Het biedt inzicht en troost en zal ieder die het leest diep raken.

Bevrijd van tijd en van gewicht
hervond mijn ziel
haar meest oorspronkelijke gezicht.
Zo werd zij opgenomen
in het grote Licht.

Wat eens mijn lichaam was
is teruggekeerd tot as.
Uitgestrooid in de onmetelijke zee
danst het voorgoed
de dans der schepping mee.

Romaans erfgoed in de Auvergne

ROMAANS ERFGOED IN DE AUVERGNE - L’ART ROMAN EN AUVERGNE
Hans & Myranda Luyten
ISBN 978-90-6416-460-6

Romaans erfgoed in de Auvergne

13,5x21 cm, oblong - hardcover - 90 pagina’s - € 16,50

Auvergne, Centraal Massief, een ruig en golvend natuurgebied. Vulkanen tot 1800 meter hoog, valleien, schrale en harde grond, bossen, meren. Een land van veeteelt, grasland, vooral koeien, de bijzondere kazen (Salers, Saint-Nectaire). Weinig landbouw vanwege de moeilijk te bewerken, soms ontoegankelijke grond. Al in het jaar 1000 een rijk wijngebied, nu nog sporadisch (Côte d’Auvergne, Madargue en Boudes). Toch, maar steeds minder, kleine landbouwbedrijven. Boer zijn in deze tijd is niet eenvoudig, vaak niet te doen.

En … Auvergne is bij uitstek een streek waar de sobere, stoere Romaanse architectuur de landelijke schoonheid verrijkt. Ja, met prachtige, grote kerken zoals in Orcival, Issoire, Brioude, Saint-Nectaire. Maar zeker ook tal van kleine kerken, vaak kapellen, in bijna uitgestorven dorpen, niet meer in gebruik, verlaten en eenzaam in het prachtige landschap. Niet zelden goed onderhouden en toegankelijk. We zochten er een zevental op, in de buurt van Brioude, met zijn wonderschone basiliek Saint-Julien. We konden er niet weg komen. Vooral foto’s in dit boekje, met erbij korte impressies.

In de Nederlandse en Franse taal. Verschijnt september 2022.

DANTE’S GODDELIJKE KOMEDIE
Juke Hudig
ISBN 978-90-6416-458-3

boek Dante's Goddelijke Komedie 13,5x21 cm, oblong - hardcover - 156 pagina’s - € 22,50

Dante Aligihieri schreef zijn ‘Goddelijke Komedie’ rond het jaar 1300 in Italië. In dit heilige gedicht beschrijft hij zijn eigen in inwijdingsreis in de diepste mysteriën van het mens-zijn. Het is een spirituele zoektocht van de ziel naar God, een reis die duister begint maar eindigt in het licht.
Het gedicht bestaat uit drie delen: de Hel - het duistere gebied van demonen, gevallen engelen en het ultieme kwaad; de Louteringsberg - confronterend als het leven op aarde, waarbij door loutering bewustzijn mogelijk is en het Paradijs - het mysterie, waarin vergankelijkheid tot eeuwigheid worden getranscendeerd.

Juke Hudig (1945) ontdekt het pastelkrijt als haar medium. Daarbij richt haar aandacht zich op de onzichtbare wereld achter de zintuiglijke werkelijkheid. Al vroeg ontstaan op poëtische en meditatieve wijze beelden van de ziel. De imaginaire werkelijkheid wordt door haar themakeuze steeds meer literair getint. In 1998 begint ze met het tekenen van Dante’s meesterwerk, een intens proces dat drie jaar zou duren. In dit boek beschrijft Juke Hudig op kernachtige en eenvoudige wijze 62 door haar getekende beelden uit ‘De Goddelijke Komedie’, waardoor het tijdloze dichtwerk toegankelijk kan worden voor iedereen.

Verschenen op 10 mei 2022.

STILTE
Diverse medewerkers
ISBN 978-9-6416-459-0

Boek Stilte13,5x21 cm - hardcover - oblong - 116 pagina’s - € 17,50

De grote dingen gebeuren in stilte
onhoorbaar ontkiemt het zaad in de akker
en stil ontplooit zich het verborgen begin
van ieder mensenleven.
De groei van ons lichaam voltrekt zich geluidloos
de verwijding van onze geest is niet te horen
onze gedachten gaan hun weg zonder geluid
we horen onze ziel niet kloppen
zelfs de aarde, in haar duizelingwekkende vaart,
draait rond zonder merkbaar gedruis
de maan en de sterren in de nacht
glanzen in holen van peilloos zwijgen.
Hemel en aarde, leven en dood
komen voort uit het geheim van de stilte
als vertalers van  een onuitgesproken taal. Catharina Visser.

Bernard Besret - Meindert Boersma - Bianca Debaets - Mario de Groot - Serena de Groot - Bruno Van Imschoot - Tom Löwenthal - Kees van den Muijsenberg - Simon Ruiter - Hein Stufkens - Catharina Visser.

tussen droom en draad van Cor OfmanTUSSEN DROOM EN DAAD - hoe breng je gastvrijheid in de praktijk?
Cor Ofman
ISBN 978-90-6416-457-6

boek tussen droom en daad  van Cor Ofman13,5x21 cm - softcover - 50 pagina’s - € 9,90.

Cor Ofman (1952) is pastor in Amsterdam, maar nooit bevestigd in een kerkelijke gemeente. Na de opleiding theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam was hij werkzaam voor diverse instellingen die een gemeenschappelijk doel hadden: zorg voor daklozen, aidspatiënten, asielzoekers. Dat gebeurde en gebeurt onder meer via ‘De Open Deur’, het ‘Kerkhuis’, het ‘Wereldhuis’ en recent ‘Stap verder’. De laatste jaren zet hij zich vooral in voor ongedocumenteerde vluchtelingen.

In dit boekje verhaalt hij over zijn ontmoetingen met mannen en vrouwen vooral uit Afrika, over hoe hij probeert hen te helpen de hindernissen te nemen die instellingen als bijvoorbeeld IND regelmatig opwerpen, over het moeizame proces van financiering.
Het zijn indringende verhalen die ons onrustig zouden moeten maken, die ons oproepen tot compassie, die ons aan kunnen zetten tot concrete inzet voor vaak radeloze medemensen die niet zelden door de andere medemens kapot zijn gemaakt, misbruikt, uitgebuit. Dat u er zich voor open mag stellen.

Verschenen 15 december 2021.

het licht is kalmHET LICHT IS KALM - vijftien liederen
Catharina Visser - Tom Löwenthal - Henri Heuvelmans
ISBN 978-90-6416-456-9

het licht is kalm13,5x21 cm - oblong - hardcover - 106 pagina’s - € 16,50

Van Catharina Visser (1932-2015) verschijnt in december 2021 het boek Weten met het hart - verzamelde gedichten. In een interview zei ze: ‘Schrijven doe ik vooral omdat ik het in mijzelf heb ontvangen als iets dat ik kan. Het is mij gegeven, een gave dus, zoals ieder mens zijn gaven heeft. Daarnaast ben ik geboeid, gespannen, hartstochtelijk zelfs bezig met het aftasten van de diepere betekenis van de dingen’.

Dit alles is terug te vinden in haar gedichten, waarvan in 1992 een eerste bundel verscheen, Opstaan in stilte. Zij gebruikt een taal die dingen uit het zwijgen kan halen, taal die je kunt vergelijken met muziek. Beide zijn een wijze van uitdrukken die dicht bij het hart zit, dicht bij de ziel, dicht bij het onuitsprekelijke.

Vijftien van haar gedichten vindt u terug in deze uitgave, het 10e deeltje in de reeks ‘Tijdloze aanwezigheid’. Op muziek gezet door Tom Löwenthal en Henri Heuvelmans. Een fijnzinnig boek, dat misschien minder wordt gebruikt bij koorzang, maar eerder in de intimiteit van het eigen zijn.

verschijnt 12 december 2021

norbert-man-van-deze-tijdNORBERT – MAN VAN ONZE TIJD
Pieter Butz
ISBN 978-90-6416-454-5

norbert-man-van-deze-tijd13,5x21 cm - softcover - 210 pagina’s - € 18,50

Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de Orde der Norbertijnen schreef Pieter Butz (1933) over wat stichter Norbertus van Gennep voor ogen stond met deze nieuwe religieuze orde en in hoeverre dat doel werd bereikt. Bovenal, hoe volgens hem de orde en de wereldkerk toekomst hebben, als hij pleit voor een ‘dienende’ kerk. De weg daarheen is leven in eenvoud. Verschijnt 12 november 2021

De monnik in jouDE MONNIK IN JOU
Hein Stufkens
ISBN 978-90-6416-453-8

boek de monnik in jou 13,5x21 cm - softcover - 96 pagina’s - € 15,00

Dit boek gaat over de ademnood van de ziel, die de westerse mens ongelukkig en depressief maakt. En het gaat over wat de monnik te bieden heeft aan die in spirituele nood verkerende mens.

De monnik leeft niet alleen buiten ons, in kloosters. In ieder van ons schuilt een monnik die op zoek is naar geluk, wijsheid, stilte. Hij of zij is verwant aan het kind dat we eens waren en dat ook diep in ons nog altijd aanwezig is, zich nog deel weet van een onzegbaar mysterie en nog de kunst verstaat om zonder bedoelingen bij dat mysterie te verwijlen.

Dit boek laat zien hoe we onze ziel lucht kunnen geven door ruimte te maken voor de monnik in ons, en zo een grote bijdrage kunnen leveren aan ons eigen levensgeluk en dat van de mensen in onze omgeving.

 

 

verstild levenVERSTILD VERLEDEN - Romaans erfgoed in de Languedoc
UN PASSÉ ASSOUPI - Le Languedoc, son patrimoine Roman

Peter Waasdorp
ISBN 978-90-6416-451-1

verstild leven15x21 cm - hardcover - 88 pagina’s - € 16,50

Fotograaf Peter Waasdorp zoekt niet de overbekende monumenten, maar is vooral geboeid door kleine Romaanse kerken en kapellen in de streek waar hij woont: Languedoc, Frankrijk. Het zijn soms armzalige bouwvallen in hun natuurlijke omgeving, vaak op vergeten plekken. De foto’s zijn de oogst van zijn zwerftochten in de Hérault en de Aude.

Het boek  is in de Nederlandse en Franse taal.

AMELAND - Het eiland en de zee
Catharina Visser - Hein Stufkens - Hans Luyten
ISBN 978-90-6416-452-1

15x21 cm - hardcover - 82 pagina’s - € 16,50

Ameland is een van de acht Nederlandse Waddeneilanden, waarvan er vijf zijn bewoond. Zij zijn ontstaan aan het eind van de laatste IJstijd. Aanvankelijk bestond Ameland uit drie aparte eilanden, waar zich in de loop van de 9e eeuw de eerste bewoners vestigden. Het eiland telt vier dorpen, Hollum, Ballum, Nes en Buren die hun oorsprong vonden in de periode 1200-1400.
In de 17e en 18e eeuw speelde Ameland een belangrijke rol bij de walvisvaart die economische voorspoed bracht, nu nog te zien aan de talrijke fraaie‘commandeurshuizen’. Maar het zijn toch het vaak stille strand en de zee die een grote aantrekkingskracht hebben. Behalve foto’s zijn in dit boek opgenomen twee verhalen van Catharina Visser (haar voorouders bewoonden Ameland) en enkele gedichten van filosoof, leraar en dichter Hein Stufkens.

als ik ademALS IK ADEM
Thich Nhat Hanh
ISBN 978-90-6416-407-x

als ik adem13,5x21 cm - 56 pagina’s - € 10,00 - vertaling: Meindert Boersma

Thich Nhat Hanh (1929- 2019) is een bekend boeddhistisch leraar. Na de Vietnamoorlog moest hij zijn geboorteland verlaten. Hij verbleef enige tijd in de Verenigde Staten en trok daarna naar Frankrijk, waar hij in 1982 in de Dordogne Plum Village stichtte. In dit meditatiecentrum beoefende hij samen met een groot aantal monniken, monialen en buitenlandse gasten ‘Liefdevolle aandacht’: een vorm van geëngageerd boeddhisme met mystieke elementen.

Als ik adem bevat een keuze uit zijn gedichten. Het merendeel verscheen niet eerder in de Nederlandse taal. Zij vormen een aanvulling op zijn boeken en leerredes. Elk gedicht nodigt de lezer uit om mee te gaan in een proces van verandering. De dingen in onze wereld hebben elk een andere dimensie in zich. Alles houdt verband met alles. Wie met aandacht naar de dingen kijkt, kan dat onderling verband ervaren. Dit zien kan de mens niet alleen doen met de ogen maar met het gehele wezen. Wie aandacht bezit, bezit alles. Is vrij.

Meindert Boersma vertaalde gedichten. Van hem verschenen eerder bij DABAR-LUYTEN twee dichtbundels en Mandylion, een meditatieve benadering van het Thomasevangelie.

boek De dood licht op als de dagDE DOOD LICHT OP ALS DE DAG
Bernard Besret
ISBN 978-90-6416-441-5

boek De dood licht op als de dag13,5x21 cm - 48 pagina’s - € 10,00 - vertaling:  Betty De Wachter

‘Dit boekje is een riskante onderneming: schrijven over de dood en wat daarna komt en dat op zo’n manier dat de werkelijkheid wordt opgeroepen, de ultieme werkelijkheid. Op voorhand weet ik dat al mijn woorden hierbij tekort zullen schieten. Volgens de taoïsten leidt zelfs een poging om die werkelijkheid te omschrijven al tot vervalsing. Mijn enige excuus is dat er, ondanks deze waarschuwingen, zoveel denkers zijn, beroemd en onbekend,  die gedurende duizenden jaren hetzelfde avontuur zijn aangegaan. Enkelen slaagden er in om ons als in een duistere helderheid een glimp te laten zien van deze ultieme grondslag van de werkelijkheid, die ons bevattingsvermogen volledig overstijgt.
Bernard Besret

Bernard Besret (1935) was prior van de cisterciënserabdij Boquen in Bretagne, Frankrijk. Tijdens Vaticanum II was hij theologisch adviseur van diverse Franse en Belgische bisschoppen. Hij trachtte de abdij van Boquen te moderniseren, maar ondervond daarbij vooral van buiten de abdij veel weerstand. Na ook fysieke bedreigingen verliet hij in 1974 de abdij. In 2010 stichtte hij op de Qiyun Shan  Taoist Mountain in Japan een centrum voor traditionele cultuur. Van hem verschenen bij DABAR-LUYTEN diverse boeken. 

ZOEKTOCHT NAAR GASTVRIJHEID - HEILIGE PLICHT OF MENSENRECHT?
Cor Ofman
ISBN 978-90-6416-440-8

zoektocht naar gastvrijheid13,5x21 cm - 235 pagina’s - € 15,00

Gastvrijheid was vanzelfsprekend in een onherbergzaam gebied waar een reiziger het meest noodzakelijke (voedsel, drinken, onderdak) niet mocht worden onthouden. De geschriften van jodendom, christendom en islam benadrukken de heilige plicht tot het verlenen van gastvrijheid, juist in situaties waarin die door de heersende macht wordt geweigerd. ‘Heb de vreemdeling lief’, is de klemmende oproep als de spanning oploopt.

Gastvrijheid is niet vanzelfsprekend in een tijd waarin het relatief rijke Europa de aanhoudende stroom van vluchtelingen en andere gelukzoekers een halt probeert toe te roepen.

In dit boek beschrijft Cor Ofman hoe droom en daad soms botsen. Aan de hand van zijn eigen ervaringen als pastor en hulpverlener voor afgewezen asielzoekers en migranten verkent hij de heilige boeken en de opvattingen van theologen, filosofen, sociologen en beleidsmakers. ‘Een vreemdeling is de vriend die je nog niet eerder hebt ontmoet’, noteert hij. Maar als hulpverlener loopt hij ook tegen grenzen aan. Als individu kun je niet iedereen helpen, maar kun je je met anderen wel sterk maken voor universele mensenrechten waaraan overheden gehouden dienen te worden.

Cor Ofman (1952) studeerde theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Van 1987 tot 2012 was hij als pastor verbonden aan de ‘Open Deur’, van 2004 tot 2007 als diaconaal consulent van de Protestantse Diaconie Amsterdam aan ‘Het Kerkhuis’ in Amsterdam Zuidoost en van 2008-2017 aan het ‘Wereldhuis’ in de binnenstad.

Geborgen in nieuw lichtGEBORGEN IN EEN NIEUW LICHT Overwegingen en andere teksten
Catharina Visser
ISBN 978-90-6416-432-3

geborgen in een nieuw licht13,5x21 cm - 70 pagina’s - € 12,50

Veel van Catharina’s teksten en gedichten komen uit die laag die wij mystiek noemen. Zij zelf durfde dat niet zo te beamen, maar ze sprak het ook niet tegen als wij samen spraken over mystieke ervaringen. Die liggen niet in de grootse, meeslepende teksten, maar vormen een onderstroom van waaruit de gebeurtenissen van het nu geduid kunnen worden met eeuwigheid.
De bron blijft de bron, ook als het water uitstroomt … Maar je moet dus wel de bron willen vinden, aan de stroom zitten wachten, en regen zien als zegening. Daarin was en is Catharina voor mij een voorbeeld van leven.‘

Mario de Groot

de kloosterhofDE KLOOSTERHOF Geen plek is het, maar leegte
Catharina Visser - Hans Luyten
ISBN 978-90-6416-431-6

De Kloosterhof 13,5x21 cm - 87 pagina’s - oblong - hardcover - € 16,50

ZUIVERE RUIMTE
verbreek de betovering niet
laat de kloosterhof leeg
haar volkomen beschikbaarheid
schenkt een woning aan dag en nacht
de hemel vindt in haar zijn omlijsting
het licht brengt in haar de tijd voort
haar stilte neemt het onzegbare op
en een onhoorbaar spreken verstaat zij. al dit onvoorstelbaar gebeuren
ontvangen in de zuivere ruimte
straalt uit in de kloostergangen
betreedt stil de abdij
de monniken noemen de naam
of buigen het hoofd
en koesteren een glimlach.              Catharina Visser

Kosmische bomenKOSMISCHE BOMEN
Abe J. van der Veen - Mario de Groot - Hans Luyten
ISBN 978-90-6416-427-9

Kosmische bomen13,5x21 cm - 80 pagina’s - oblong - hardcover - € 16,50

‘Het meest indrukwekkende en krachtige symbool is dat van de kosmische boom, die in meerdere mythologieën voor komt. Het is de boom die hemel, aarde en onderwereld met elkaar verbindt. Zijn wortels groeien diep in de aarde, zijn takken strekken zich uit tot ver naar de hemel en zijn stam staat stevig in het centrum van de wereld.‘
Abe J. van der Veen

‘Bomen zijn geen dingen die toevallig in het landschap staan, of voor productie gebundeld in bossen. Het zijn levende wezens die zich bewust zijn van zichzelf. De boom gééft, maar de meeste mensen stelen van de bomen.’
Door Dusty de 13e verteld aan Mario de Groot.

Het 5e deeltje in de reeks ‘Tijdloze aanwezigheid’.

Romaanse kerken in de vall de BoiROMAANSE KERKEN IN DE VALL DE BOĺ
René T’Sas - Hans Luyten
ISBN 978-90-6416-426-2

Romaanse kerken in de vall de boi13,5x21 cm - 80 pagina’s - oblong - hardcover - € 16,50

In het Westen van Catalonië, hoog in de Spaanse Pyreneeën, ligt de smalle vallei La Vall de Boí, een betoverend, bosrijk dal tussen indrukwekkend gebergte van grote schoonheid. En in de dorpen van de vallei zijn in de 11e en 12e eeuw een negental wonderschone en elegante Romaanse kerkjes gebouwd. Geen andere plek in Europa kent zo’n opmerkelijke verzameling kerkjes op een relatief kleine oppervlakte. Sedert 2000 staan ze op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO, ook omdat ze ‘gelden als bijzonder zuivere en consistente voorbeelden van Romaanse kunst in een vrijwel ongerepte landelijke omgeving.’

Over die kerkjes gaat dit boek. René T‘Sas vertelt wat Romaanse bouwkunst voor hem betekent. Hans Luyten verkent, na een korte introductie, de vallei, bezoekt de dorpjes en probeert in foto’s te verhalen over de adembenemende schoonheid die hij aantrof.’

Het 6e deeltje in de reeks ‘Tijdloze aanwezigheid’.

joodse begraafplaatsen JOODSE BEGRAAFPLAATSEN
Binyomin Jacobs (tekst) - Hans Luyten (foto’s)
ISBN 978-90-6416-425-5

Joodse begraafplaatsen 13,5x21 cm oblong - hardcover - 74 pagina’s - € 16,50

‘Als de dood zijn intrede doet’, schrijft opperrabbijn Binyomin Jacobs, ‘is het niet afgelopen. Na het sterven blijft de ziel bestaan, zoals hij er al was vóór de geboorte. Ook de verbintenis met het lichaam, hoewel nu van een andere orde, blijft. Vandaar de veelheid aan wetten, gewoonten, gebeden en zorgvuldigheid bij het sterven, na de dood tot de begrafenis, tijdens de begrafenisplechtigheid en ook daarna. Dit alles om de rust van de ziel niet te verstoren. En dus ook een eeuwig graf, een eeuwige rustplaats. Dat betekent een veelheid aan joodse begraafplaatsen, juist omdat die eeuwige rust zeer hoog in het joodse vaandel staat. Overal waar een joodse gemeenschap was en is, is er een Beth Chaim, een Huis van Leven, zoals de joden de dodenakker noemen.’

In dit boek, na een uitvoerige inleiding van de opperrabbijn, foto’s van de joodse begraafplaatsen in Ouderkerk aan de Amstel, Muidenberg, Bronckhorst, Praag, Worms en Rosenwiller. Met bij elke begraafplaats een korte toelichting over onder meer ontstaan en betekenis.

Binyomin Jacobs (1949) is voorzitter van het Nederlands College voor Rabbinale Zaken. Zijn voorouders woonden al generaties lang in Nederland. De opperrabbijn is een begenadigd spreker en bruggenbouwer naar de niet-Joodse samenleving. Hij is ook actief bestuurder van het Rabbinical Center of Europe en werkzaam binnen de psychiatrie (Sinai Centrum).
Hans Luyten (1935) is uitgever, lid van de groep DABAR en het boekmakerscollectief DABAR-LUYTEN.

Het 4e deeltje in de reeks ‘Tijdloze aanwezigheid’.

kapel la cordelle nabij VézelayKAPEL ‘LA CORDELLE’ NABIJ VÉZELAY 2e druk - CHAPELLE ‘LA CORDELLE’ PROCHE DE VÉZELAY
Catharina Visser - Hein Stufkens - Hans Luyten
ISBN 978-90-6416-413-2

kapel la cordelle nabij Vézelay

 13,5x21 cm - 70 pagina’s - € 16,50

Aan de voet van de colline éternelle, de heuvel die het stadje Vézelay in Bourgondië en de Romaanse basiliek draagt, ligt de eveneens Romaanse kapel ‘La Cordelle’. De kapel werd in 1147 gebouwd door de benedictijnen van de abdij op de heuvel, als herinnering aan de prediking door Bernardus op die plek van de - rampzalige - Tweede Kruistocht. In 1217 schonken de benedictijnen de kapel aan enkele Italiaanse franciscanen die er een priorij vestigden en de kapel ‘La Cordelle’ noemden. De naam verwijst naar het koord dat franciscanen om hun pij dragen en dat cordelier wordt genoemd. Met enkele, soms langdurige, onderbrekingen wordt de kapel en de naastgelegen priorij nog steeds beheerd door een kleine franciscaanse gemeenschap.

‘La Cordelle’ is een bijzonder bouwwerk, misschien wat afstandig, maar de ligging en het interieur geven het geheel een heel aparte, warme sfeer. In het boekje gedichten van Catharina Visser en Hein Stufkens en een inleiding van Hans Luyten, die ook de foto’s maakte. De teksten zijn in de Nederlandse en Franse taal.

Deeltje 3 in de reeks Tijdloze aanwezigheid.

woorden waarvoor geen woorden zijnWOORDEN WAARVOOR GEEN WOORDEN ZIJN...
Kees van den Muijsenberg
ISBN 978-90-6416-412-5

boek woorden waar geen woorden zijn13,5x21 cm - 148 pagina’s - € 17,50

Kees van den Muijsenberg (1956) is kapucijn en studeerde theologie in Tilburg en spiritualiteit in Rome. Beide studies werden afgerond met als onderwerp ‘De mystiek van Franciscus van Assisi’. Hij was daarna werkzaam als pastor en bestuurder.

Sinds 2008 gaat hij de zenweg en vanaf 2011 werkt hij als zenleraar in de zenlijn LEERE WOLKE van de Duitse benedictijn Williges Jäger. Hij verzorgt sesshins (meerdaagse meditatie) en begeleidt door het jaar heen groepen mediterenden.

De gedichten van kluizenaar zenmeester Ryokan (1758-1831) zijn in de traditie van zen parels die nog steeds glanzen. Op unieke wijze nodigen ze de lezer uit tot grenzeloze openheid in de omgang met de medemens en de natuur. De auteur biedt ze aan als hulpmiddel bij het gaan van de weg. Elk gedicht gaat gepaard met een actualisatie die de ontwikkeling van inzicht ondersteunt. Voor wie thuis mediteert kan dit boek een gids zijn om de éénheid met al wat is te ervaren, stap na stap , week na week.