Kloosterhof Mont Saint MichelKloosterhof Mont Saint Michel, Frankrijk    

GESCHIEDENIS Dabar-Luyten

 de dabar groepDe groep DABAR (een Hebreeuws woord - woord en daad, het levende woord) ontstond begin jaren tachtig van de vorige eeuw met Catharina Visser, Renée Rietveld en Hans Luyten. De toen al bestaande Boekmakerij/uitgeverij Luyten, opgericht in december 1978, werd bij de groep ondergebracht en kreeg de naam DABAR-LUYTEN.

Aanvankelijk had DABAR een onderkomen in Amstelveen, maar in 1987 betrok zij de pastorie van de oud-katholieke gemeente in Aalsmeer en kreeg zij het beheer over het naastgelegen kerkje en het kerkhof. Daardoor kon de groep haar activiteiten uitbreiden en organiseerde zij niet alleen boekpresentaties, maar ook veelsoortige samenkomsten rond eigentijdse interreligieuze en maatschappelijke thema’s (onder meer vrede, armoede, vluchtelingen). Het oud-katholieke kerkje werd een levendige ontmoetingsplek voor talrijke betrokkenen op kerk en maatschappij. Via het DABARbericht informeerde de groep over haar activiteiten, plannen en idealen.

De uitgeverij

In 1998 verhuisde DABAR naar Heeswijk en betrok de groep een woning nabij de Abdij van Berne. In ‘De Uithof’ op het terrein van de abdij werd de uitgeverij gevestigd en zette de groep haar activiteiten zoals die begonnen in Aalsmeer voort. Jarenlang organiseerde DABAR in ‘De Uithof’ onder meer bezinningsdagen waaraan mensen uit het hele land deelnamen. Ook hier had DABARbericht een bijzondere functie.
In 2010 moest de groep vanwege gezondheid besluiten een belangrijk deel van haar activiteiten stop te zetten. Alleen de uitgeverij zet zich op bescheiden wijze, nog zolang mogelijk voort.